Download Het app effect (Dutch Edition) by Jaap Bloem,Menno van Doorn,Sander Duivestein,Minke Sikkema PDF

By Jaap Bloem,Menno van Doorn,Sander Duivestein,Minke Sikkema

HET APP - impression is een post-pc-boek over de eff ecten van ons nieuwe mobiele informatie gedrag. Al kort na de introductie van de iPhone werd duidelijk dat de informatiesamenleving defi nitief een nieuwe fase used to be ingegaan. De bepalende issue is niet alleen de nieuw verworven mobiliteit, maar vooral ook de begerigheid waarmee de wereld en masse valt voor al dit moois: voor software program as a equipment. Dit boek biedt de verdieping die richting kan geven aan iedereen die zich oriënteert op een app-beleid.
HET APP - influence beschrijft hoe sociale en economische factoren digitale cultuurclashes onvermijdelijk in de hand werken. Deze clashes lijken uiteindelijk de ontwikkeling van een nieuwe electronic Commons-situatie te zullen stimuleren. In die constellatie zullen organisaties alleen succesvol zijn wanneer ze de empowerment van digitale Sub- en Tegenculturen serieus nemen.
De app-eff ecten die worden gepresenteerd, hangen samen met de zichtbare versnelling die mediarevoluties altijd met zich meebrengen, met de nieuwe kongsi's die door organisaties transsectoraal gesloten kunnen worden, maar ook hangen ze samen met de waaier van nieuwe mogelijkheden om consumenten anyplace en each time te verleiden.
Tegelijkertijd wordt in dit boek de vraag gesteld wie er nu eigenlijk werkelijk empowered is, welke breineff ecten er kunnen optreden en hoe verslavingsgedrag en schijnintelligentie factoren zijn die het nieuwe informatiegedrag in het komende decennium verder zullen inkleuren.

www.theappeffect.org

VINT | imaginative and prescient * idea * Navigation * Trends

Over VINT
Alle ontwikkelingen volgen op IT -gebied is voor veel organisaties een zware opgaaf. Vaak staan nieuwe IT -mogelijkheden immers ver af van het primaire bedrijfsproces. Bronnen die deze ontwikkelingen inzichtelijk en pragmatisch benaderen, door ook het mogelijke gebruik te belichten, zijn dun gezaaid.
VINT geeft invulling aan die koppeling tussen bedrijfsprocessen en nieuwe IT. In elke rapportage over een verkenning die het instituut heeft uitgevoerd, zoekt VINT het juiste midden tussen feitelijke beschrijving en beoogde toepassing. Op die manier inspireert VINT organisaties om nieuwe technologie in beschouwing te nemen of zelfs te gaan gebruiken.

Show description

Read Online or Download Het app effect (Dutch Edition) PDF

Similar interactive & multimedia technology books

Designing for XOOPS: A Designer's Quickstart Guide to Content Management

Find out how to customise web content with XOOPS, the open resource CMS that is helping non-developers construct dynamic group web content, intranets, and different purposes. This concise publication indicates you the way to take advantage of XOOPS subject matters and modules to layout every little thing from easy blogs to giant database-driven CMS portals. internet designers and present XOOPS clients will tips on how to create a domain subject with CSS and jQuery libraries, together with ideas for making extra modules comply with the site's feel and appear.

iClone 4.31 3D Animation Beginner's Guide

This booklet is part of the Beginner's consultant sequence, in which you'll fast commence doing projects with distinct directions. Then the projects should be via clarification after which a tough activity or a a number of selection query concerning the subject simply lined. Do you've got a narrative to inform or an concept to demonstrate?

Der Social Commerce am Beispiel von Amazons Rezensionssystem (German Edition)

Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Multimedia, web, neue Technologien, notice: 1,7, Universität zu Köln (Theater- movie- und Fernsehwissenschaft), Veranstaltung: internet 2. zero, Sprache: Deutsch, summary: Der klassische digital trade, kurz eCommerce, hat ausgedient.

Blogging for Photographers: Showcase Your Creativity & Build Your Audience

Images is a dominant strength within the blogosphere, and the aptitude succeed in and impression of a winning web publication is anything photographers of all degrees can rarely forget about – yet the place to start? Veteran blogger Jolie O’Dell stocks the secrets and techniques of discovering good fortune on-line with trustworthy and inspirational tools for development, holding, and selling your personal own photograph weblog.

Additional resources for Het app effect (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.76 of 5 – based on 25 votes